CZP ZK

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. je připraveno pomoci Vám s řešením problémů, které přináši setkání se zdravotním postižením.

Zjistit více »

Kdo jsme

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. se na území Zlínského kraje dlouhodobě zabývá problematikou života lidí zasažených stigmatem zdravotního postižení. V souladu s úpravami právních předpisů pak od r. 2007 poskytuje pro tuto širokou cílovou skupinu odborné sociální poradenství. Od r. 2015 dále se zaměřením na lidi se ztrátou sluchu rozšířilo spektrum realizovaných sociálních služb o tlumočnickou službu a sociálně aktivizační službu.

Zjistit více »

Kde nás najdete

Naše sociální služby jsou určeny lidem na území Zlínského kraje. Svá pracoviště máme v Kroměříži, v Uherském Hradišti, ve Vsetíně a ve Zlíně.

Zjistit více »

Kdo nás podporuje

Protože sociální služby, které lidem poskytujeme svou povahou, ani ze zákona nemohou být zpoplatněny, spoléháme především na solidární financování místní správy, samosprávy a státní správy. Velmi si vážíme také privátních subjektů, které naši práci podporují.

Zjistit více »