Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.

Poskytujeme dvě registrované sociální služby, a to Tlumočnickou službu a Sociální rehabilitaci. Tyto služby jsou pro cílovou skupinu poskytovány ZDARMA.

Dlouhodobě pomáháme lidem se zdravotním postižením na území Zlínského kraje. Služby jsou pro klienty cílové skupiny poskytovány ZDARMA, díky finanční podpoře Zlínského kraje, měst a obcí – Kdo nás podporuje

Sociální rehabilitace

Posláním sociální rehabilitace je upevňovat a posilovat osobní kompetence, schopnosti a dovednosti klienta, které potřebuje k samostatnému a spokojenému životu. Dalším posláním sociální rehabilitace je podporovat uživatele služby v nezávislosti, soběstačnosti a také prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením. Základem spolupráce mezi CZP-ZK a klientem je maximální využití stávajících schopností klienta a jejich posilování, upevňování a rozvíjení.

Tlumočnické služby

Naše tlumočnické služby jsou poskytovány ambulantně v zázemí pracoviště CZP-ZK i terénní formou – v místě bydliště klienta nebo jiném předem dohodnutém místě (úřad, poradna, apod.).

Služby poskytujeme v rámci celého území Zlínského kraje a veškeré poradenské služby našeho zařízení jsou ze zákona bezplatné. Služby je nutné si objednat a dodržovat Pravidla tlumočnické služby.

Projekt EUROKLÍČ

 

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích.

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.).

U nás si můžete vyzvednout euroklíče, a to v rámci pracovní doby každého střediska CZP-ZK. Je nutné s sebou mít občanský průkaz a ZTP průkaz.

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje podporují

Skip to content